צפו במוצרים ושרותים


1125 plan
$11.25 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

11dollar rs
1000 MB Web Space, 10000 MB Transfer, unlimited Email Addresses
$11.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

1350
$13.50 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

1575 plan
$15.75 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

15rs1
1000 MB Web Space, 10000 MB Transfer, unlimited Email Addresses
$15.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

176 yearly
1000 MB Web Space, 10000 MB Transfer, unlimited Email Addresses
$0.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$176.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

192plan
1000 MB Web Space, 10000 MB Transfer, unlimited Email Addresses
$0.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$192.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

19rs2
$19.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

23plan
2000 MB Web Space, 20000 MB Transfer, unlimited Email Addresses
$23.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

35year
$0.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$35.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

38RS5
$38.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

3dollarplan
$3.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

42yearly
$0.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$42.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

450 plan
$4.50 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

50plan
$0.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$50.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

6095/yr
$0.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$60.95 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

6dollar plan
$6.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

84silver
$0.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$84.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Advanced Hosting Plan(Shared Plan)
3000 MB Web Space, 35000 MB Transfer, unlimited Email Addresses
$19.95 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$199.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Beginner
100 MB Web Space, 2000 MB Transfer, 5 Email, 1 Databases, NO COUPONS WITH THIS PLAN
$4.50 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$24.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Business
1Gb diskspace 15GB of monthly transfer.
$29.95 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$300.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Business Hosting Plan(Shared Plan)
1500 MB Web Space, 25000 MB Transfer, unlimited Email Addresses
$15.95 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$175.45 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

ClientExec Software Lease
ClientExec is a tool to help web hosts manage and support their clients efficiently.
$5.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$60.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Corporate
3GB diskspace 35GB transfer.
$39.95 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$400.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Custom $3.50 plan
100 MB Web Space, 5000 MB Transfer, 2 Email Addresses, 2 Databases, 2 subdomains
$3.50 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Custom Reseller
Custom Reseller Plan:
2 GB of disk space
20 GB of bandwidth/month
10 domains

$10.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$110.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Custom Shared Account
Custom for Levavie.com
$14.95 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$149.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Dedicated IP
Dedicated IP
$3.99 USD חודשי
$11.97 USD רבעוני
$23.94 USD חצי שנתי
$47.88 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Dedicated Server
$0.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Domain Registration Only
REQUIRED - DO NOT DELETE
$0.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$15.00 USD שנתי
$30.00 USD דו- שנתי
$45.00 USD מדי שלוש שנים

Family Plan(Shared Plan)
500 MB Web Space, 15000 MB Transfer, 75 Email Addresses
$9.95 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$99.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Gold
1500 MB Web Space, 25000 MB Transfer, unlimited Email Addresses
$15.95 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$159.95 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Old $4/month plan
200 MB Web Space, 5000 MB Transfer, 5 Email Addresses
$4.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$48.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Old Gold
$11.95 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Old Gold1
1500 MB Web Space, 20000 MB Transfer, unlimited Email Addresses
$13.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$156.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

old_9rs1
$9.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Old_Rs3
$30.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

old_silver 595
500 MB Web Space, 10000 MB Transfer, unlimited Email Addresses
$5.95 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Overage
$8.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

PCPlay25
3000 MB Web Space, 30000 MB Transfer, unlimited Email Addresses
$25.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Personal Hosting Plan(Shared Plan)
200 MB Web Space, 10000 MB Transfer, 20 Email Addresses
$6.95 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$69.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Personal Plan
200 MB Web Space, 10000 MB Transfer, 25 Email Addresses
$6.95 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$69.50 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

RS1(Reseller Plan)
3000 MB Web Space, 40000 MB Transfer, unlimited Email Addresses, 50 Domains
$20.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$220.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

RS2(Reseller Plan)
4000 MB Web Space, 55000 MB Transfer, unlimited Email Addresses, 100 Domains
$28.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$308.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

RS3(Reseller Plan)
4000 MB Web Space, 55000 MB Transfer, unlimited Email Addresses, 100 Domains.
$36.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

RS4 40
$40.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

RS4(Reseller Plan)
5000 MB Web Space, 65000 MB Transfer, unlimited Email Addresses, 125 Domains
$37.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

RS5(Reseller Plan)
6000 MB Web Space, 75000 MB Transfer, unlimited Email Addresses, 150 Domains.
$44.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Silver
500 MB Web Space, 15000 MB Transfer, 75 Email Addresses
$9.95 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$99.50 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Small Business
500mb Diskspace 5GB of transfer
$19.95 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$200.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Special
1000 MB Web Space, 25000 MB Transfer
$12.95 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$119.40 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Special_100mb
100 MB Web Space, 2500 MB Transfer, 5 Email Addresses
$0.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$30.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

SRL1
2000 MB Web Space, 25000 MB Transfer, unlimited Email Addresses
$12.50 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Titanium
3000 MB Web Space, 35000 MB Transfer, unlimited Email Addresses
$21.95 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$219.50 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

VPS1
Redhat 9.0 vps with 1GB RAM, 10 GB disk space, 200 GB bandwidth/month and 4 IP addresses. Includes Cpanel/WHM..Approximate 24hour setup time.
$59.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Webmaster
1000 MB Web Space, 15000 MB Transfer, unlimited Email Addresses, unlimited Databases, Host upto 10 seperate domains with this plan. No coupons for this plan
$11.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים