צפו במוצרים ושרותים


Тариф корпорати&
1GB diskspace, 30 GB datatransfer
$16.95 USD חודשי
$50.85 USD רבעוני
$101.70 USD חצי שנתי
$203.40 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Тариф мультидом&
1GB diskspace / 40 GB datatransfer
$19.95 USD חודשי
$59.85 USD רבעוני
$119.70 USD חצי שנתי
$239.40 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Тариф начальный
600 MB diskspace / 20 GB datatransfer
$9.95 USD חודשי
$29.85 USD רבעוני
$59.70 USD חצי שנתי
$119.40 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Dedicated IP
$1.00 USD חודשי
$3.00 USD רבעוני
$6.00 USD חצי שנתי
$12.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Dedicated Server
$0.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Domain Registration/Transfer
$0.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$10.95 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Multi-domain
$14.99 USD חודשי
$44.97 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Multi-domain Lite
$9.99 USD חודשי
$29.97 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Plus Plan
$9.99 USD חודשי
$29.97 USD רבעוני
$59.94 USD חצי שנתי
$119.88 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Reseller
$25.00 USD חודשי
$75.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Reseller Plan 1
$13.99 USD חודשי
$41.97 USD רבעוני
$83.94 USD חצי שנתי
$153.89 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Reseller Plan 2
$22.99 USD חודשי
$69.97 USD רבעוני
$137.94 USD חצי שנתי
$252.89 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Reseller Plan 3
$32.99 USD חודשי
$98.97 USD רבעוני
$197.94 USD חצי שנתי
$362.89 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Reseller Plan 4
$42.99 USD חודשי
$128.97 USD רבעוני
$257.94 USD חצי שנתי
$472.89 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Reseller Plan 5
$52.99 USD חודשי
$158.97 USD רבעוני
$317.94 USD חצי שנתי
$582.89 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Special One (use only when instructed by Admin)
$44.75 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

special option 3: $50
$50.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Special Two:(Use only when instructed by Admin)
$12.74 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$0.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

SSL certificate + Dedicated IP and setup
Dedicated IP and setup only included for Wbws customers (hosted on our servers)
$0.00 USD חודשי
$0.00 USD רבעוני
$0.00 USD חצי שנתי
$89.99 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Standard Plan
$4.99 USD חודשי
$14.97 USD רבעוני
$29.94 USD חצי שנתי
$48.96 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים

Windows Starter
$30.00 USD חודשי
$90.00 USD רבעוני
$180.00 USD חצי שנתי
$360.00 USD שנתי
$0.00 USD דו- שנתי
$0.00 USD מדי שלוש שנים